Prowadzenie spraw pracowniczych

  • sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, itp.,

  • sporządzanie i składanie we właściwych Urzędach Skarbowych deklaracji podatkowych

  • wypełnianie przelewów na podatek dochodowy od pracowników do Urzędu Skarbowego,

  • doradztwo przy rozwiązywaniu bieżących spraw związanych z pracownikami,

  • prowadzenie akt pracowników,

  • sporządzanie umów o pracę,

  • sporządzanie świadectw pracy,

  • rozliczanie umów zlecenia i o dzieło

  • sporządzanie różnego rodzaju zaświadczeń dla pracowników.


Copyright © 2012 Prolex