Osbługa podatników

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

  • prowadzenie ewidencji przychodów,

  • prowadzenie ksiąg handlowych

  • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług (VAT),

  • prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,

  • sporządzanie i składanie we właściwych Urzędach Skarbowych deklaracji podatkowych, wypełnianie przelewów do Urzędów Skarbowych.

  • sporządzanie sprawozdań finansowych

  • sporządzenie rocznych deklaracji skarbowych

  • inne czynności w zależności od potrzeb

 


Copyright © 2012 Prolex