Pomoc przy rozpoczynaniu działalności

  • udzielanie informacji na temat czynności niezbędnych przy rejestracji i podejmowaniu działalności gospodarczej,

  • sporządzanie zgłoszeń rejestracyjnych do Urzędów Skarbowych

  • wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym,

  • zgłaszanie w Urzędach Skarbowych wszelkich zmian dotyczących prowadzonej działalności,

  • zgłaszanie w Państwowej Inspekcji Pracy oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej


Copyright © 2012 Prolex